Våra köregler

Regler för VSBo:s bostadskö

 

Bostadssökande placeras i bostadskön efter det datum ansökan registreras på VSBo:s hemsida.

En hyresgäst hos VSBo ska ha bott i samma lägenhet i 9 månader innan man erbjuds en ny lägenhet.

 

Förtur kan lämnas i följande fall:

  • Vid medicinskt handikapp som medför att man inte kan bo kvar i sin tidigare bostad
  • I stället för omfattande bostadsanpassning
  • Vid akut behov under renoveringstiden pga tex brand-, vatten- eller mögelskador
  • Om man bor utanför kommunen och har fått arbete i kommunen
  • Om man säljer villa i kommunen

Förtur innebär inte förtur till valfri lägenhet utan förtur till lämplig lägenhet. Det går alltså inte att gå förbi kön till de mest attraktiva lägenheterna med förtur.

En kötid på fem år kan inte passeras med förtur.

 

Till Seniorboendet Fridensborg och Trygghetsboendet Slätten finns en åldersgräns på 55 år.

Vi förutsätter att inflyttande hyresgäst hyr lägenheten från ledigdatum. Kan den som är först i tur inte ta lägenheten då går erbjudandet vidare i kön.

Eventuell renovering sker efter att inflyttande hyresgäst tillträtt lägenheten.

Visning av lägenheter sker i möjligaste mån på dagtid och för flera intressenter samtidigt. VSBo:s representant meddelar tid och är med vid visningen.

Om man tackar ja till ett erbjudande om lägenhet är kötiden förbrukad och en ny ansökan krävs för ny lägenhet.